Νικολαΐδης Αναστάσιος

Υδραυλικός Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη - Θερμοϋδραυλικός
Θερμοϋδραυλικές Εργασίες - Υδραυλικές Εργασίες - Θεσσαλονίκη


Η επιχείρηση, που διατηρεί ο υδραυλικός ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των υδραυλικών  εγκαταστάσεων και σε κάθε  θερμουδραυλική εργασία.
Η πολυετής εμπειρία μας και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει σας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καθώς είμαστε αδειούχοι υδραυλικοί θερμουδραυλικοί, εγκαταστάτες.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αποτελείται από εμπειρους υδραυλικούς, θερμουδραυλικούς,που παρέχουν αμεσα  χωρίς καθυστερήσεις με συνέπεια, επαγγελματισμό και λογικές τιμές κάθε υδραυλικό εργο που θα μας ανατεθεί εξυπηρετώντας μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις, (κατοικίες, επαγγελματικούς - βιομηχανικούς χώρους και ξενοδοχεία).
Δίνουμε μόνιμες λύσεις σε προβλήματα επισκευής και προτείνουμε ότι πιο σύγχρονο τεχνολογικά για νέες εγκαταστάσεις.